Berlin: Bức Tường Bá Linh (Berlin Wall)

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.561942550572189.1073742186.473722909394154&type=3&uploaded=9

Bức Tường Bá Linh là một bức tường được Đông Đức dựng lên vào ngày 13 tháng 8 năm 1961 để cô lập Tây Bá Linh. Bức tường nầy chia cắt Đông và Tây Bá Linh, cũng như Tây Bá Linh và Đông Đức bao quanh nó.

Lúc vợ chồng tôi đến đây thăm viếng mấy năm trước, ở đây chỉ còn một đoạn bức tường nhỏ được bảo tồn để du khách đến chụp hình mà thôi.

Bức tường này không phải chỉ là một bức tưởng bình thường. Ngoài bức tường còn có chòi canh, hầm chống xe (anti-vehicles trenches) và bàn chông, mục đích ngăn cản không cho ai trốn qua đây.

Khoảng trống giữa bức tường và bên kia biên giới là đường băng tử thần (death strip), không ai vượt qua được mà còn sống. Suốt 28 năm có bức tường này, từ năm 1961 đến năm 1989, chỉ có 5000 người vượt qua được mà thôi. Số người đã chết ở đường băng tử thần nầy khoảng 600 người.

Chánh quyền Đông Đức tuyên truyền rằng bức tường này được dựng lên để chống những thành phần phát xít muốn phá hoại việc xây dựng xã hội cộng sản ở Đông Đúc. Phe Tây Phương và dân Tây Đức gọi đây là “Bức tường ô nhục” chia cắt giả tạo Đông và Tây Bá Linh, cũng như Đông Đức và Tây Bá Linh.

Sự thật trước khi bức tường này được dựng lên, có khoảng 3.5 triệu người Đông Bá Linh và Đông Đức đã trốn qua sống ở Tây Bá Linh. Suốt 28 năm có bức tường nầy, chỉ 5000 người trốn được mà thôi.

Năm 1989 khối cộng sản Đông Âu bắt đầu tan rã. Quyền hành độc đoán của đảng cộng sản từ từ bớt đi, dân chúng sống dễ thở hơn. Sự dân chủ hóa ở những nước như Ba Lan và Hung Gia Lợi ảnh hưởng nhiều đến tình hình Đông Đức và Đông Bá Linh.

Ngày 9 tháng 11 năm 1989, chánh quyền Đông Đức công bố dân Đông Đức được quyền thăm viếng tự do gia đình và người quen ở Tây Bá Linh và Tây Đức. Dân chúng Đông Đức đổ xô vượt bức tường Bá Linh qua Tây Bá Linh đông không thể tưởng. Giống như dân miền Bắc đổ xô vô Saigon sau ngày 30 tháng tư vậy.

Vài tuần sau đó dân Đức đổ xô đến đây đập phá bức tường đem vài cục đá về làm kỷ niệm. Và cuối cùng chánh phủ Đông Đức đã giúp phá hủy bức tường này. Bức tường Bá Linh đổ, dẫn tới sự thống nhất nước Đức sau đó, một sự thống nhất hòa bình không đổ máu, không hận thù, không chia rẽ sâu xa dân tộc Đức, khác với nước Việt Nam chúng ta.

Ở nước ta, các lãnh tụ chọn dùng võ lực thay vì lắng nghe nguyện vọng của dân, khiến 3 triệu người phải chết trong cuộc chiến, 3 triệu khác chịu không nổi thời hậu chiến phải bỏ nước ra đi, và không có con số nào chánh thức nói bao nhiêu người đã chết trong các trại tập trung cải tạo dựng lên khắp nước sau 1975, và bao nhiêu người đã chết khi trốn khỏi Việt Nam bằng đường biển.

Berlin: Bức Tường Bá Linh (Berlin Wall)
http://lthdan05.wordpress.com/2013/11/17/berlin-buc-tuong-ba-linh-berlin-wall-2/

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s