New Zealand: Bảo tàng “Lakes District Museum” ở Arrowtown

Bảo Tàng Viện “Lakes District” (Lakes District Museum) ở Arrowtown trưng bày nhiều vết tích đời sống ở thành phố này từ những năm 1800, lúc dân chúng đổ xô tới đây tìm vàng, rất đặc biệt.

DSC_0476

Cân vàng ngày xưa ở thành phố Arrowtown.

DSC_0572

Người thợ đào mỏ vàng ngày xưa.

DSC_0577

Bảo tàng viện nầy trưng bày những vết tích của người Maori thổ dân ở đây. Hơn thế ở đây còn trưng bày cuộc sống những người Âu Châu đầu tiên đến đây đào vàng, nhờ đó chúng ta hiểu rõ hơn về lịch sử văn hóa của thành phố lịch sử Arrowtown. Xin chia sẻ với các bạn một vài hình ảnh.

Một lò rèn ngày xưa.

DSC_0578

Trường học ngày xưa.

DSC_0582

DSC_0583

DSC_0584

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in New Zealand, Tân Tây Lan and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s