Lisbon: Đài Khám Phá (Discoveries Monument)

Đài Khám Phá hay Đài kỷ niệm những khám phá (Discoveries Monument) là một đài kỷ niệm nằm trên bờ sông Tagus tại Lisbon vinh danh những người đã khám phá thế giới và giúp nước Portugal trở thành một đế quốc đầu tiên và sau cùng của thế giới từ thế kỷ 15 đến 17.

Vợ chồng tôi đã cùng nhóm bạn Việt Nam tại Mỹ đã thăm viếng nơi nầy mấy năm trước.

IMG_3362

Đài này được xây cất vào năm 1960, nhân kỷ niệm Vua Henry The Navigator đã qua đời 500 năm trước. Chính ông là người đã tải trợ những chuyến khám phá nầy. Trên đài tưởng niệm này có tượng của những nhà khám phá lớn của Portugal như Vasco de Gama và Magellan. Tại đây cũng có ghi lại bản đồ đế quốc Bồ Đào Nha ngày xưa.

IMG_3364

Ngày nay Bồ Đào Nha là một nước nhỏ và nghèo ở Âu Châu, dân số bằng Sàigòn, khoảng 10,566.212 người. Tuy nhiên từ thế kỷ 15 đến 17, những nhà thám hiểm Bồ Đào Nha đã giúp nước này trở thành một đế quốc toàn cầu đầu tiên trên thế giới.

Đế quốc Bồ Đào Nha trải dài nhiều châu lục từ Phi Châu đến Á Châu và Mỹ Châu. Đế quốc này bắt đầu từ việc chiếm đóng Ceuta của Tây Ban Nha ở Maroc vào năm 1415 và chấm dứt khi nước này trao trả Macao lại cho Trung Quốc vào năm 1999.

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in Du lịch Spain và Portugal, Portugal and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s