Saigon: Hình ảnh Hầm Thủ Thiêm

Xin chia sẻ với các bạn một số hình ảnh Hầm Thủ Thiêm hay đường hầm sông Saigon. Đường hầm nay vừa được thông xe. Tôi vừa đi ngang qua đây mấy ngày trước.

Cửa vô đường hầm Thủ Thiêm.

Đường hầm này nối liền thành phố Saigòn xưa và khu đô thị mới dự trù sẽ xây cất ở Thủ Thiêm. Trong tương lai khu đô thị mới này sẽ là một thành phố hiện đại đúng tiêu chuẩn quốc tế, với nhiều cao ốc như ở các thành phố lớn trên thế giới.

Hầm Thủ Thiêm có 6 làn (lanes) xe hơi, và hiện được đánh giá là hầm vượt hiện đại nhất Đông Nam Á. Bài chi tiết tôi sẽ viết sau. (Sẽ bổ túc sau).

Thành phố Saigon xưa nhìn từ miệng hầm Thủ Thiêm.

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in Du lịch Saigon, Quê hương mến yêu, Saigon, Việt Nam and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s