Đài Loan: Hình ảnh Bảo Tàng Viện Chi Mei ở Đài Nam (Tainan)

Xin chia sẻ với các bạn một số hình ảnh bảo tàng viện Chi Mei ở Đài Nam. Bảo tàng viện này rất đặc biệt. Ngoài những tác phẩm mỹ thuật của Âu Châu qua các thời đại, bảo tàng nầy còn nhiều tầng lầu trưng bày đồ cổ, bàn ghế, dụng cụ âm nhạc, khí giới và đặc biệt những thú vật của tất cả mọi vùng trên thế giới.

Những xác thú vật được trưng bày ở đây rất độc đáo, bao gồm đủ loại thú vật đặc biệt của thế giới. Vì bảo tàng viện này cấm chụp hình bên trong, nên tôi chỉ chụp được một số hình bên ngoài chia sẻ với các bạn.

Trên phương diện hội họa (Painting) và điêu khắc (Sculpture), bảo tàng viện Chi Mei có nhiều tác phẩm nghệ thuật của Âu Châu qua các thời đại từ nghệ thuật chạm trổ trên đá thời tiền sử, đến các tác phẩm khảm (Mosaic) thời La Mã, các tác phẩm nghệ thuật thời Phục Hưng (Renaissance), thời Duy Thức (Realist), thời Biểu Hiện (Expressionist) và thời kỳ Siêu Thực (Surrealist) v.v.

Những tác phẩm này cho thấy sự biến chuyển của nghệ thuật hội họa (Painting) và điêu khắc (Sculpture) Âu Châu, và ảnh hưởng của nó đến thời kỳ cận đại ngày nay của chúng ta. Hay lắm.

Bài chi tiết tôi sẽ viết sau khi về đến New York vào cuối tháng giêng năm tới 2012.

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in Taiwan, Đài Loan and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s