Từ Quảng Trường Giải Phóng đến Quảng Trường Washington

Xin giới thiệu với các bạn một bản tin về phong trào Chiếm Phố Wall trên trang Web của Huffington Post . Bản tin được đăng ngày 8 tháng 10 năm 2011. Bản tin này của phóng viên Matt Sledge.

“Hàng ngàn người ủng hộ Phong Trào Chiếm Phố Wall đã tựu tập tại công viên Quảng Trường Washington (Washington Square Park) chiều thứ bảy để hợp Đại Hội Đồng nhằm phổ biến thông điệp của Nhóm.

Sau một vài diễn giả lúc ban đầu, một diễn giả đã làm đám đông bừng sống. Anh là một người Ai Cập đã từng biểu tình chống Tổng Thống Hosni Mubarak. Anh giải thích những điểm giống nhau anh thấy giữa Phong Trào Chiếm Phố Wall và những cuộc biểu tình trước đây ở nước của Anh.

Tôi đến từ nơi đó, từ mùa Xuân Á Rập, anh nói. Từ mùa Xuân Á Rập đến mùa Thu ở Phố Wall. Từ Quảng Trường Giải Phóng (Liberation Square) đến Quảng Trường Washington, tới mùa Thu Phố Wall, với sự thống trị thị trường, sự thống trị của Tư Bản.

Bài diễn văn hùng hồn và nồng nhiệt của Anh còn nhắc tới Karl Marx, đã so sánh những gì xảy ra ở Ai Cập trước đây và những gì đang xảy ra ở Mỹ.

Nhiều điều phân chia chúng ta, anh nói. Biên giới quốc gia. Sự bắp bênh của Tổ Quốc (Homeland Insecurities). Quân đội. Các Công Ty. Và Cảnh Sát. Họ có luật lệ của họ. Họ có những món nợ của họ. Nhưng chúng ta có cuộc cách mạng của chúng ta. Chúng ta là Nhóm 99% Nhân Dân (We are the 99%).

Ezzaldin là một sinh viên 28 tuổi đã từng hoạt động chống Tổng Thống Ai Cập hiện đang ở Jackson Heights và đang theo học ở Trung Tâm Tiến Sĩ trường đại học City University Of New York. Anh cho phóng viên tờ HuffPost biết trước đây vài tháng anh đã biểu tình tại quảng trường Tahir, và anh đang có mặt tại công viên Zuccotti (Quảng Trường Tự Do) ở New York.

Có nhiều khác biệt, anh nói. Và anh nhấn mạnh sự thành công trong cuộc tranh đấu ở Mỹ sẽ giúp thế giới rất nhiều. Anh lý luận rằng muốn thành công cuộc biểu tình này phải được sự ủng hộ của các nghiệp đoàn công nhân, và phải đối đầu mạnh dạn hơn với chánh quyền…”

(http://www.huffingtonpost.com/2011/10/08/occupy-wall-street-washington-square_n_1001775.html?ncid=webmail1)

Phong trào Chiếm Phố Wall

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/06/phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall/

Chiếm Phố Wall, một phong trào xã hội chủ nghĩa theo kiểu Việt Nam?

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/06/chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-m%E1%BB%99t-phong-trao-xa-h%E1%BB%99i-ch%E1%BB%A7-nghia-theo-ki%E1%BB%83u-vi%E1%BB%87t-nam/

Obama nghĩ gì về Phong trào Chiếm Phố Wall

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/06/obama-nghi-gi-v%E1%BB%81-phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall/

Hài hước trong biểu tình Chiếm phố Wall

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/06/hai-h%C6%B0%E1%BB%9Bc-trong-bi%E1%BB%83u-tinh-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall/

Phong trào Chiếm Phố Wall lan rộng ra thế giới

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/07/phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-lan-r%E1%BB%99ng-ra-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi/

Chiếm Phố Wall lan rộng đến thủ đô Washington DC

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/07/chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-lan-r%E1%BB%99ng-d%E1%BA%BFn-th%E1%BB%A7-do-washington-dc/

Ai ủng hộ Ai chống Phong Trào Chiếm Phố Wall?

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/08/ai-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-ai-ch%E1%BB%91ng-phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall/

Biểu tình Chiếm phố Wall vẫn tiếp diễn

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/08/bi%E1%BB%83u-tinh-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-v%E1%BA%ABn-ti%E1%BA%BFp-di%E1%BB%85n/

Chiếm phố Wall: Chán ngấy với hai đảng cầm quyền tại thủ đô

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/08/chan-ng%E1%BA%A5y-v%E1%BB%9Bi-hai-d%E1%BA%A3ng-c%E1%BA%A7m-quy%E1%BB%81n-t%E1%BA%A1i-th%E1%BB%A7-do/

Phố Wall đã đánh cắp Chánh Quyền Của dân và Vì dân

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/09/ph%E1%BB%91-wall-da-danh-c%E1%BA%AFp-chanh-quy%E1%BB%81n-c%E1%BB%A7a-dan-va-vi-dan/

Nguyên nhân sâu xa của phong trào Chiếm Phố Wall

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/09/nguyen-nhan-sau-xa-c%E1%BB%A7a-phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall/

Biểu tình Chiếm lấy phố Wall tiếp tục lan rộng

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/09/bi%E1%BB%83u-tinh-chi%E1%BA%BFm-l%E1%BA%A5y-ph%E1%BB%91-wall-ti%E1%BA%BFp-t%E1%BB%A5c-lan-r%E1%BB%99ng/ [/color]

Mời đọc thêm: Du lịch Cali

Mặt trời lặn trên bãi biển Huntington (Huntington Beach)
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/26/m%E1%BA%B7t-tr%E1%BB%9Di-l%E1%BA%B7n-tren-bai-bi%E1%BB%83n-huntington-huntington-beach/

Hoàng hôn trên bãi biển Huntington Beach
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/06/hoang-hon-tren-bai-bi%E1%BB%83n-huntington-beach/

Thành phố biển Huntington Beach
http://lthdan04.wordpress.com/2011/09/06/thanh-ph%E1%BB%91-bi%E1%BB%83n-huntington-beach/

Phố Saigon Nhỏ (Little Saigon) một buổi chiều cuối tuần
http://lthdan04.wordpress.com/2011/07/26/ph%E1%BB%91-saigon-nh%E1%BB%8F-little-saigon-m%E1%BB%99t-bu%E1%BB%95i-chi%E1%BB%81u-cu%E1%BB%91i-tu%E1%BA%A7n/

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in Du lịch nước Mỹ, New York, New York nơi tôi đang sống and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s