Obama ủng hộ Phong Trào Chiếm Phố Wall

Theo một bản tin của đài ABC ngày hôm nay 18 tháng 10 năm 2011, Tổng Thống Obama vừa ủng hộ sự tức giận và bực dọc của Phong Trào Chiếm Phố Wall trên phương diện kinh tế. Và ông cho biết chánh sách của ông muốn nhà giàu trả thuế công bằng hơn, nếu thực hiện được sẽ giúp giải tỏa sự tức giận này.

Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho đài ABC, ông tuyên bố cái nhìn (Vision) của ông về hệ thống kinh tế thích hợp nhất để giải quyết những đòi hỏi của phong trào này.

Nước Mỹ sẽ thất bại nếu thành phần 1% thắng.

Tôi hiểu tâm trạng thất vọng được diễn đạt trong phong trào này” ông đã nói với phóng viên Jake Tapper trong chương trình Nightline của đài ABC.

Tâm trạng của họ cũng giống như tâm trạng của nhóm Tea Party. Cả hai phong trào này một cánh tả một cánh hữu, nhưng họ đều cảm thấy tách rời khỏi chánh quyền. Họ cảm thấy những có chế chánh quyền không lo được gì cho họ” ông nói.

Cần đổi mới. Nhóm 1% (Nhà Giàu) đã đưa chúng ta đến cảnh thất nghiệp và bất ổn xã hội hiện nay.

Và ông tiếp tục “Điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm được là ngay bây giờ, chúng ta giới lãnh đạo, chúng ta nói rõ cho nhân dân biết là chúng ta hiểu sự tranh đấu của họ, và chúng ta muốn xây dựng một hệ thống kinh tế ở đó những người làm việc cần cù, có tinh thần trách nhiệm, đã làm hết bổn phận của mình, những người đó sẽ được thưởng” Obama nói. “Và những người thiếu trách nhiệm, liều lĩnh, những người không cảm thấy bị ràng buộc với cộng đồng, xí nghiệp và công nhân của họ, những người đó sẽ không được thưởng“.

Obama nhắc tới bộ luật tạo công ăn việc làm của ông và nói một phần ngân khoản thi hành luật này sẽ do tăng thuế nhóm nhà giàu và một số xí nghiệp. Ông nói họ cần phải chia sẻ công bằng hơn.

Hãy cứu nguy nước Mỹ, đóng thuế nhà giàu phố Wall. Phe đa số trong Hạ Viện Mỹ nhất quyết không chịu tăng thuế Nhà Giàu (Nhóm 1%).

Chúng ta đang sống trong một giai đoạn quan trọng của đất nước ở đó chúng ta cần lấy lại những giá trị đã giúp xây dựng đất nước này. Nếu mọi người chia sẻ công bằng hơn, tôi nghĩ sự tức giận này sẽ tan biến ngay.” Ông nói.

Obama nhìn nhận sự tức giận này đã nhắm vào ông, vì chánh phủ của ông đã không vực dậy nỗi nền kinh tế trì trệ, và tạo công ăn việc làm. Tuy nhiên ông nghĩ đạo luật gọi là Recovery Act (Đạo luật vực dậy kinh tế) đã tạo được sự khác biệt mặc dầu chậm.

Phong trào Chiếm Phố Wall

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/06/phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall/

Chiếm Phố Wall, một phong trào xã hội chủ nghĩa theo kiểu Việt Nam?

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/06/chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-m%E1%BB%99t-phong-trao-xa-h%E1%BB%99i-ch%E1%BB%A7-nghia-theo-ki%E1%BB%83u-vi%E1%BB%87t-nam/

Obama nghĩ gì về Phong trào Chiếm Phố Wall

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/06/obama-nghi-gi-v%E1%BB%81-phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall/

Hài hước trong biểu tình Chiếm phố Wall

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/06/hai-h%C6%B0%E1%BB%9Bc-trong-bi%E1%BB%83u-tinh-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall/

Phong trào Chiếm Phố Wall lan rộng ra thế giới

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/07/phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-lan-r%E1%BB%99ng-ra-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi/

Chiếm Phố Wall lan rộng đến thủ đô Washington DC

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/07/chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-lan-r%E1%BB%99ng-d%E1%BA%BFn-th%E1%BB%A7-do-washington-dc/

Ai ủng hộ Ai chống Phong Trào Chiếm Phố Wall?

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/08/ai-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-ai-ch%E1%BB%91ng-phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall/

Biểu tình Chiếm phố Wall vẫn tiếp diễn

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/08/bi%E1%BB%83u-tinh-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-v%E1%BA%ABn-ti%E1%BA%BFp-di%E1%BB%85n/

Chiếm phố Wall: Chán ngấy với hai đảng cầm quyền tại thủ đô

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/08/chan-ng%E1%BA%A5y-v%E1%BB%9Bi-hai-d%E1%BA%A3ng-c%E1%BA%A7m-quy%E1%BB%81n-t%E1%BA%A1i-th%E1%BB%A7-do/

Phố Wall đã đánh cắp Chánh Quyền Của dân và Vì dân

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/09/ph%E1%BB%91-wall-da-danh-c%E1%BA%AFp-chanh-quy%E1%BB%81n-c%E1%BB%A7a-dan-va-vi-dan/

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in Du lịch nước Mỹ, New York, New York nơi tôi đang sống and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s