Ngày nổi giận toàn thế giới

Theo một bản tin của báo MailOnline, sau đây là hiện trạng ngày nổi giận trên khắp thế giới thứ bảy 15 tháng 10 vừa qua.

Tổng kết sơ khởi cho thấy đã có khoảng 950 cuộc biểu tình ở trên 80 quốc gia trên thế giới, ủng hộ tinh thần phong trào Chiếm Phố Wall, đòi cải tổ cơ cấu kinh tế, tài chánh và thuế khóa cho công bằng và hợp tình người hơn. Những hình ảnh sau đây tôi lấy của báo MailOnline.

Tại Rome, cuộc biểu tình trở thành bạo động. Tại Madrid 60,000 người đã biểu tình tại quảng trường trung tâm thành phố này.

Cuộc biểu tình ở Rome đã biến thành bạo động.

Tại New York cả ngàn người đã biểu tình nhiều nơi trong thành phố trước khi tập trung lại để chiếm Quảng Trường Thời Đại (Times Square). Vợ chồng tôi đã có mặt ở đây và chụp rất nhiều hình. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cuộc biểu tình chiếm quảng tường thời đại ở một entry sau.

Phong trào Chiếm Phố Wall chiếm Quảng Trường Thời Đại (Times Square).

Đoàn biểu tình Chiếm thủ đô Washington DC đang diễn hành trước cửa nhà các công ty chuyên môn vận động hành lang (lobying firms).

20 người biểu tình đã bị bắt sau khi biểu tình tại một chi nhánh ngân hàng Citibank ở Manhattan New York.

Đoàn biểu tình trong phong trào Chiếm Phố Wall tuần hành ngang qua một chi nhánh ngân hàng Chase. Họ la lớn nhiều khẩu hiệu chống đối ngân hàng này.

Chiếm Phố Wall đang Chiếm Washington Square.

Phong trào Chiếm Boston.

60,000 người đang biểu tình ở Madrid.

Tại Đức, biểu tình trước trụ sở Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu ở Frankfurt (European Central Bank).

Tại Thụy Điển đoàn biểu tình chiếm Stockholm.

Biểu tình ủng hộ Chiếm Phố Wall ở Đài Loan.

Ủng hộ phong trào Chiếm Phố Wall ở Seoul.

Ủng hộ Chiếm phố Wall tại Hong Kong.

Ủng hộ phong trào Chiếm Phố Wall tại Berlin Đức.

Ủng hộ Chiếm Phố Wall tại Netherlands. Biểu tình trước thị trường chứng khoáng Amsterdam.

Chiếm Melbourne tại Úc Đại Lợi.

Phong trào Chiếm Phố Wall

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/06/phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall/

Chiếm Phố Wall, một phong trào xã hội chủ nghĩa theo kiểu Việt Nam?

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/06/chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-m%E1%BB%99t-phong-trao-xa-h%E1%BB%99i-ch%E1%BB%A7-nghia-theo-ki%E1%BB%83u-vi%E1%BB%87t-nam/

Obama nghĩ gì về Phong trào Chiếm Phố Wall

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/06/obama-nghi-gi-v%E1%BB%81-phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall/

Hài hước trong biểu tình Chiếm phố Wall

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/06/hai-h%C6%B0%E1%BB%9Bc-trong-bi%E1%BB%83u-tinh-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall/

Phong trào Chiếm Phố Wall lan rộng ra thế giới

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/07/phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-lan-r%E1%BB%99ng-ra-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi/

Chiếm Phố Wall lan rộng đến thủ đô Washington DC

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/07/chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-lan-r%E1%BB%99ng-d%E1%BA%BFn-th%E1%BB%A7-do-washington-dc/

Ai ủng hộ Ai chống Phong Trào Chiếm Phố Wall?

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/08/ai-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-ai-ch%E1%BB%91ng-phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall/

Biểu tình Chiếm phố Wall vẫn tiếp diễn

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/08/bi%E1%BB%83u-tinh-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-v%E1%BA%ABn-ti%E1%BA%BFp-di%E1%BB%85n/

Chiếm phố Wall: Chán ngấy với hai đảng cầm quyền tại thủ đô

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/08/chan-ng%E1%BA%A5y-v%E1%BB%9Bi-hai-d%E1%BA%A3ng-c%E1%BA%A7m-quy%E1%BB%81n-t%E1%BA%A1i-th%E1%BB%A7-do/

Phố Wall đã đánh cắp Chánh Quyền Của dân và Vì dân

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/09/ph%E1%BB%91-wall-da-danh-c%E1%BA%AFp-chanh-quy%E1%BB%81n-c%E1%BB%A7a-dan-va-vi-dan/

Nguyên nhân sâu xa của phong trào Chiếm Phố Wall

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/09/nguyen-nhan-sau-xa-c%E1%BB%A7a-phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall/

Biểu tình Chiếm lấy phố Wall tiếp tục lan rộng

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/09/bi%E1%BB%83u-tinh-chi%E1%BA%BFm-l%E1%BA%A5y-ph%E1%BB%91-wall-ti%E1%BA%BFp-t%E1%BB%A5c-lan-r%E1%BB%99ng/

Từ Quảng Trường Giải Phóng đến Quảng Trường Washington

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/09/t%E1%BB%AB-qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-gi%E1%BA%A3i-phong-d%E1%BA%BFn-qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-washington/

Chiếm Phố Wall và Chiếm Boston

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/11/chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-va-chi%E1%BA%BFm-boston/

Chiếm Phố Wall: Viếng nhà 5 nhà giàu phố Wall

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/11/chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-vi%E1%BA%BFng-nha-5-nha-giau-ph%E1%BB%91-wall/

Chiếm Boston: Cảnh sát vừa bắt 100 người biểu tình

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/11/chi%E1%BA%BFm-boston-c%E1%BA%A3nh-sat-v%E1%BB%ABa-b%E1%BA%AFt-100-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-bi%E1%BB%83u-tinh/

Phong trào Chiếm Phố Wall vẫn còn sôi động

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/12/phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-v%E1%BA%ABn-con-soi-d%E1%BB%99ng/

Phong trào Chiếm Phố Wall tại Bắc Cali

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/12/phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-t%E1%BA%A1i-b%E1%BA%AFc-cali/

Chiếm Phố Wall: Chiếm Quảng Trường Thời Đại

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/13/chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-chi%E1%BA%BFm-qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-th%E1%BB%9Di-d%E1%BA%A1i/

Chiếm Phố Wall sẽ bùng nổ toàn cầu?
http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/14/chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-s%E1%BA%BD-bung-n%E1%BB%95-toan-c%E1%BA%A7u/

Chiếm phố Wall lan sang Canada

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/15/chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-lan-sang-canada/

Phong trào Chiếm phố Wall đang vượt xa biên giới Mỹ?

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/15/phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-dang-v%C6%B0%E1%BB%A3t-xa-bien-gi%E1%BB%9Bi-m%E1%BB%B9/

Hiện trạng Phong trào Chiếm phố Wall trên thế giới
http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/15/hi%E1%BB%87n-tr%E1%BA%A1ng-phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-tren-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi/

Ngày phản kháng toàn cầu

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/15/ngay-ph%E1%BA%A3n-khang-toan-c%E1%BA%A7u/ [/size]

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in Du lịch nước Mỹ, New York, New York nơi tôi đang sống and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s