Đền thờ Liệt Sĩ ở Đài Bắc

Đền thờ Liệt Sĩ (National Revolutionary Martyrs’ Shrine) là một đền thờ ở Đài Bắc thờ những ai đã bỏ mình vì Tổ Quốc trong các cuộc cách mạng chống nhà Thanh, chiến tranh Trưng-Nhật, chiến tranh Quốc-Cộng và những cuộc khủng hoảng ở eo biển Đài Loan v.v..

Theo Wikipedia tiếng Anh đền thờ này được xây vào năm 1969 trên đỉnh ngọn núi Chingshan ngó xuống dòng sông Keelung trong quận Zhongshan ở Đài Bắc. Kiến trúc đền này giống như kiến trúc của điện “Hall of supreme harmony” (Điện Thái Hòa?) trong Tử Cấm Thành (Forbidden City) ở Bắc Kính.

Đền thờ Liệt Sĩ (National Revolutionary Martyrs’ Shrine) ở Đài Bắc (Hình Wikipedia tiếng Anh).

Cổng trước (Hình Wikipedia tiếng Anh).

Trong điện này có bài vị thờ khoảng 390,000 người đã bỏ mình trong các biến cố lịch sử hiện và cận đại của Trung Quốc. Nếu các bạn đến đây đúng vào lễ đổi gác, sẽ lý thú lắm. Lễ đổi gác ở đây cũng giống như lễ đổi gác ở các đền tưởng niệm Tôn Dật Tiên và Tưởng Giới Thạch, rất đặc biệt.

Mặc dầu đền thờ liệt sĩ nằm ở Đài Loan, phần lớn những liệt sĩ thờ ở đây đều được sanh ra ở các tĩnh ở Trung Quốc. Trước đây Đài Loan thuộc Nhật, và có khoảng 200,000 người Đài Loan đã phục vụ trong quân đội của Nhật thời đệ nhị thế chiến.

Hẹn sẽ chụp nhiều hình ảnh chia sẻ với các bạn sau khi tôi trở về New York. (Sẽ bổ túc sau).

Lễ đổi gác (Hình Wikipedia tiếng Anh).

Một anh lính gác (Hình Wikipedia tiếng Anh).

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in Taiwan, Đài Loan and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s