Chiếm Phố Wall và Chiếm Boston

Theo một bản tin sáng thứ hai của “WBUR News and Wires Services“, Phong Trào Chiếm Boston đang càng lúc càng mạnh. Họ dự định biểu tình chiều nay để ủng hộ đạo luật về công ăn việc làm của Tổng Thống Obama. 

Theo dự trù cả trăm sinh viên thuộc 10 trường đại học ở Boston sẽ tham dự. Họ sẽ biểu tình ở Quảng Trường Dewey và sẽ tuần hành từ đó đến cầu Charleston.

Quang cảnh Phong Trào Chiếm Boston tại trước cửa Federal Reserve Bank (Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang) ở Boston sáng nay lúc tôi đến đây quan sát.

Theo Phong Trào Chiếm Boston, việc thông qua đạo luật công ăn việc làm sẽ giúp ngân khoản cho bang Massachussetts để sửa chữa cầu cống và đường xá. Trong số cầu được sửa chữa sẽ có cầu Charleston.

Nếu đạo luật này được thông qua riêng bang Massachussetts sẽ được chánh quyền liên bang cấp một ngân khoản 850 triệu đô la để sửa chữa hạ tầng cơ sở cầu cống và đường xá, và sẽ tạo 11 ngàn công việc cho bang này.

Ước vọng hòa bình.

Phong trào Chiếm Phố Wall bắt đầu 4 tuần trước với một số thanh niên tựu tập tại Phố Wall để phản đối những nhà giàu tham nhũng thối nát ở đây. Phong trào này đã lớn mạnh mau lẹ, và đã lan rộng khắp nước Mỹ. Tuần trước khoảng 300 Y Tá của bang Massachussetts đã tham gia ủng hộ phong trào này. Theo dự liệu cuối tháng này sẽ có khoảng 1,000 thành phố ở Mỹ ủng hộ Phong Trào. Và trên thế giới sẽ có khoảng 100 thành phố khác nhau ủng hộ. (Sẽ bổ túc sau).

Chống Phố Wall thối nát.

Tám năm nay tôi tham gia Thủy Quân Lục Chiến để bảo vệ quyền của Nhân Dân, không phải để bảo vệ các chủ Ngân Hàng.

99%. Chúng tôi quá lớn để có thể thất bại.

Nếu quí vị không phải là một phần của Giải Pháp, quí vị là một phần của Vấn Đề.

Phong trào Chiếm Phố Wall

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/06/phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall/

Chiếm Phố Wall, một phong trào xã hội chủ nghĩa theo kiểu Việt Nam?

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/06/chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-m%E1%BB%99t-phong-trao-xa-h%E1%BB%99i-ch%E1%BB%A7-nghia-theo-ki%E1%BB%83u-vi%E1%BB%87t-nam/

Obama nghĩ gì về Phong trào Chiếm Phố Wall

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/06/obama-nghi-gi-v%E1%BB%81-phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall/

Hài hước trong biểu tình Chiếm phố Wall

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/06/hai-h%C6%B0%E1%BB%9Bc-trong-bi%E1%BB%83u-tinh-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall/

Phong trào Chiếm Phố Wall lan rộng ra thế giới

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/07/phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-lan-r%E1%BB%99ng-ra-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi/

Chiếm Phố Wall lan rộng đến thủ đô Washington DC

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/07/chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-lan-r%E1%BB%99ng-d%E1%BA%BFn-th%E1%BB%A7-do-washington-dc/

Ai ủng hộ Ai chống Phong Trào Chiếm Phố Wall?

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/08/ai-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-ai-ch%E1%BB%91ng-phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall/

Biểu tình Chiếm phố Wall vẫn tiếp diễn

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/08/bi%E1%BB%83u-tinh-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-v%E1%BA%ABn-ti%E1%BA%BFp-di%E1%BB%85n/

Chiếm phố Wall: Chán ngấy với hai đảng cầm quyền tại thủ đô

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/08/chan-ng%E1%BA%A5y-v%E1%BB%9Bi-hai-d%E1%BA%A3ng-c%E1%BA%A7m-quy%E1%BB%81n-t%E1%BA%A1i-th%E1%BB%A7-do/

Phố Wall đã đánh cắp Chánh Quyền Của dân và Vì dân

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/09/ph%E1%BB%91-wall-da-danh-c%E1%BA%AFp-chanh-quy%E1%BB%81n-c%E1%BB%A7a-dan-va-vi-dan/

Nguyên nhân sâu xa của phong trào Chiếm Phố Wall

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/09/nguyen-nhan-sau-xa-c%E1%BB%A7a-phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall/

Biểu tình Chiếm lấy phố Wall tiếp tục lan rộng

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/09/bi%E1%BB%83u-tinh-chi%E1%BA%BFm-l%E1%BA%A5y-ph%E1%BB%91-wall-ti%E1%BA%BFp-t%E1%BB%A5c-lan-r%E1%BB%99ng/

Từ Quảng Trường Giải Phóng đến Quảng Trường Washington

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/09/t%E1%BB%AB-qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-gi%E1%BA%A3i-phong-d%E1%BA%BFn-qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-washington/

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in Du lịch nước Mỹ, New York, New York nơi tôi đang sống and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s