Chiếm Phố Wall: Chiếm Quảng Trường Thời Đại

Tin trên trang Web của Phong Trào Chiếm Phố Wall cho biết thứ bảy này (15 tháng 10 năm 2011) Phong Trào sẽ Chiếm Quảng Trường Thời Đại. Đây là quảng trường nổi tiếng thế giới. Nếu Chiếm Phố Wall đến đây, chắc chắn sẽ gây nhiều tiếng vang.

Cả ngày thứ bảy này, nhiều hoạt động được dự trù khắp thành phố New York như chống nhà băng Chase, họp đại hội đồng sinh viên New York, chống chiến tranh Iraq và cuối cùng biểu tình Chiếm Quảng Trường Thời Đại.

Vào trưa thứ bảy, sinh viên các trường Đại Học tại New York sẽ họp đại hội đồng thảo luận kế hoạch hành động cho những ngày tháng sắp tới tại quảng trường Washington.

Quang cảnh biểu tình chống sự thối nát của Phố Wall tại Quảng Trường Washington chiều ngày 8 tháng 10 năm 2011.

Đồng thời có tin cho biết ông Lech Walesa, cựu tổng thống Ba Lan, và là nhà hoạt động cho quyền công nhân tại nước này, cũng đang lên đường tới phố Wall để ủng hộ phong trào này.

Ông Walesa là lãnh đạo phong trào Công đoàn Đoàn Kết, xuất phát tại bến cảng Gdansk vào những năm 1980 và được toàn thế giới ủng hộ. Ông nói hàng ngàn người tụ tập gần đường Wall Street tại New York vì lo lắng về tương lai của họ và đất nước, và đó là điều mà ông có thể thông cảm.

Là một người có lập trường chống Cộng kiên quyết, ông Walesa đã giúp lèo lái đất nước mình vào hướng kinh tế thị trường tự do. Nhưng ông cũng nói chủ nghĩa tư bản hiện đang gặp khủng hoảng và có thể bị tàn lụi vào cuối thế kỷ, nếu bây giờ chúng ta không chịu làm gì.

Hàng ngàn người đã tổ chức các cuộc biểu tình tại New York và các thành phố Hoa Kỳ khác để phản kháng tình trạng bất bình đẳng kinh tế và sự tham lam của các đại công ty.

(VOA, http://www.voanews.com/vietnamese/news/business/walesa-wall-street-10-12-11-131639958.html)

Phong trào Chiếm Phố Wall

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/06/phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall/

Chiếm Phố Wall, một phong trào xã hội chủ nghĩa theo kiểu Việt Nam?

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/06/chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-m%E1%BB%99t-phong-trao-xa-h%E1%BB%99i-ch%E1%BB%A7-nghia-theo-ki%E1%BB%83u-vi%E1%BB%87t-nam/

Obama nghĩ gì về Phong trào Chiếm Phố Wall

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/06/obama-nghi-gi-v%E1%BB%81-phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall/

Hài hước trong biểu tình Chiếm phố Wall

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/06/hai-h%C6%B0%E1%BB%9Bc-trong-bi%E1%BB%83u-tinh-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall/

Phong trào Chiếm Phố Wall lan rộng ra thế giới

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/07/phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-lan-r%E1%BB%99ng-ra-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi/

Chiếm Phố Wall lan rộng đến thủ đô Washington DC

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/07/chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-lan-r%E1%BB%99ng-d%E1%BA%BFn-th%E1%BB%A7-do-washington-dc/

Ai ủng hộ Ai chống Phong Trào Chiếm Phố Wall?

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/08/ai-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-ai-ch%E1%BB%91ng-phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall/

Biểu tình Chiếm phố Wall vẫn tiếp diễn

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/08/bi%E1%BB%83u-tinh-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-v%E1%BA%ABn-ti%E1%BA%BFp-di%E1%BB%85n/

Chiếm phố Wall: Chán ngấy với hai đảng cầm quyền tại thủ đô

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/08/chan-ng%E1%BA%A5y-v%E1%BB%9Bi-hai-d%E1%BA%A3ng-c%E1%BA%A7m-quy%E1%BB%81n-t%E1%BA%A1i-th%E1%BB%A7-do/

Phố Wall đã đánh cắp Chánh Quyền Của dân và Vì dân

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/09/ph%E1%BB%91-wall-da-danh-c%E1%BA%AFp-chanh-quy%E1%BB%81n-c%E1%BB%A7a-dan-va-vi-dan/

Nguyên nhân sâu xa của phong trào Chiếm Phố Wall

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/09/nguyen-nhan-sau-xa-c%E1%BB%A7a-phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall/

Biểu tình Chiếm lấy phố Wall tiếp tục lan rộng

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/09/bi%E1%BB%83u-tinh-chi%E1%BA%BFm-l%E1%BA%A5y-ph%E1%BB%91-wall-ti%E1%BA%BFp-t%E1%BB%A5c-lan-r%E1%BB%99ng/

Từ Quảng Trường Giải Phóng đến Quảng Trường Washington

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/09/t%E1%BB%AB-qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-gi%E1%BA%A3i-phong-d%E1%BA%BFn-qu%E1%BA%A3ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-washington/

Chiếm Phố Wall và Chiếm Boston

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/11/chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-va-chi%E1%BA%BFm-boston/

Chiếm Phố Wall: Viếng nhà 5 nhà giàu phố Wall

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/11/chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-vi%E1%BA%BFng-nha-5-nha-giau-ph%E1%BB%91-wall/

Chiếm Boston: Cảnh sát vừa bắt 100 người biểu tình

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/11/chi%E1%BA%BFm-boston-c%E1%BA%A3nh-sat-v%E1%BB%ABa-b%E1%BA%AFt-100-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-bi%E1%BB%83u-tinh/

Phong trào Chiếm Phố Wall vẫn còn sôi động

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/12/phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-v%E1%BA%ABn-con-soi-d%E1%BB%99ng/

Phong trào Chiếm Phố Wall tại Bắc Cali

http://lthdan04.wordpress.com/2011/10/12/phong-trao-chi%E1%BA%BFm-ph%E1%BB%91-wall-t%E1%BA%A1i-b%E1%BA%AFc-cali/

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in Du lịch nước Mỹ, New York, New York nơi tôi đang sống and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s