Thư mục du lịch New York vào mùa Đông

Thư mục những bài viết về “Nước Mỹ nơi tôi đang sống”:

Mời đọc thêm: Du lịch NewYork

New York nơi các đại gia Mỹ thích sống
http://lthdan04.wordpress.com/2012/03/03/new-york-n%C6%A1i-cac-d%E1%BA%A1i-gia-m%E1%BB%B9-thich-s%E1%BB%91ng/

New York mùa Giáng Sinh (01)
http://lthdan04.wordpress.com/2010/12/10/new-york-mua-giang-sinh/

New York mùa Giáng Sinh (02): Cây Giáng Sinh ở Trung Tâm Rockefeller
http://lthdan04.wordpress.com/2010/12/11/cay-giang-sinh-%E1%BB%9F-trung-tam-rockefeller/

New York mùa Giáng Sinh (03): Giáng Sinh tại Trung Tâm Time Warner
http://lthdan04.wordpress.com/2010/12/12/giang-sinh-t%E1%BA%A1i-trung-tam-time-warner/

New York mùa Giáng Sinh (04): Tiệm Bergdorf Goodman
http://lthdan04.wordpress.com/2010/12/13/new-york-mua-giang-sinh-04-ti%E1%BB%87m-bergdorf-goodman/

New York mùa Giáng Sinh (05): Tiệm Macy’s
http://lthdan04.wordpress.com/2010/12/14/new-york-mua-giang-sinh-05-ti%E1%BB%87m-macys/

Mùa Đông New York (01): Tuyết đầu mùa
http://lthdan04.wordpress.com/2010/12/15/mua-dong-new-york-01-tuy%E1%BA%BFt-d%E1%BA%A7u-mua/

New York mùa Giáng Sinh (06): Nhà thờ St Patrick
http://lthdan04.wordpress.com/2010/12/16/new-york-mua-giang-sinh-06-nha-th%E1%BB%9D-st-patrick/

New York mùa Giáng Sinh (07): Khu Broadway
http://lthdan04.wordpress.com/2010/12/23/new-york-mua-giang-sinh-07-khu-broadway/

New York mùa Giáng Sinh (08): Bão tuyết
http://lthdan04.wordpress.com/2010/12/27/new-york-mua-giang-sinh-08-bao-tuy%E1%BA%BFt/

New York mùa Giáng Sinh (09): Bão tuyết Blizzard
http://lthdan04.wordpress.com/2010/12/27/new-york-mua-giang-sinh-09-bao-tuy%E1%BA%BFt-blizzard/

New York mùa Giáng Sinh (10): Tuyết trắng
http://lthdan04.wordpress.com/2010/12/29/new-york-mua-giang-sinh-10-tuy%E1%BA%BFt-tr%E1%BA%AFng/

New York mùa Giáng Sinh (11): Đón giao thừa ở Times Square
http://lthdan04.wordpress.com/2010/12/31/new-york-mua-giang-sinh-11-don-giao-th%E1%BB%ABa-%E1%BB%9F-times-square/

New York: 3 trận bão tuyết trong 3 tuần
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/24590022


About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in Du lịch miền Đông Hoa Kỳ, Du lịch nước Mỹ, New York, New York nơi tôi đang sống and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Thư mục du lịch New York vào mùa Đông

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s