Thư mục du lịch Nha Trang

Thư mục những bài viết về “Những Ngày Về Thăm Lại Quê Hương”:

Mời đọc thêm: Du lịch Nha Trang

Nha Trang: Hình ảnh bãi biển VINPEARL
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2012/01/11/nha-trang-hinh-anh-bai-bien-vinpearl

Nha Trang: Hình ảnh VINPEARL LAND
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2012/01/12/nha-trang-hinh-anh-vinpearl-land

Nha Trang: Hình ảnh mấy con khỉ ở VINPEARL LAND
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2012/01/30/nha-trang-hinh-anh-may-con-khi-o-vinpearl-land

Nha Trang: Hình ảnh Thủy Cung trong VINPEARL LAND
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2012/01/31/nha-trang-hinh-anh-thuy-cung-trong-vinpearl-land

Nha Trang: Hình ảnh Thủy Cung trên đảo Hòn Miễu
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2012/01/14/nha-trang-hinh-anh-thuy-cung-tren-dao-hon-mieu

Nha Trang: Hình ảnh Hòn Mun
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2012/01/14/nha-trang-hinh-anh-hon-mun

Nha Trang: Hình ảnh Bãi Tranh trên đảo Hòn Miễu
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2012/01/14/nha-trang-hinh-anh-bai-tranh-tren-dao-hon-mieu

Nha Trang: Hình ảnh Nha Trang buổi tối (Bài 1)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2012/01/28/nha-trang-hinh-anh-nha-trang-buoi-toi-bai-1

Nha Trang: Hình ảnh Nha Trang buổi tối (Bài 2)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2012/01/29/nha-trang-hinh-anh-nha-trang-buoi-toi-bai-2

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in Nha Trang and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s