Thư mục du lịch Oslo (Norway)

Thư mục những bài viết về “Du Lịch Thế Giới”:

Mời đọc thêm: Thăm viếng Oslo (Na Uy)

DSC_0322

Na Uy: Cọp Oslo
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2013/08/03/na-uy-cop-oslo

DSC_0041

Oslo: Giải thưởng Nobel Hòa Bình
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2013/08/05/na-uy-giai-thuong-nobel-hoa-binh

DSC_0558

Oslo: Tòa Đô Chánh Oslo
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2013/08/06/oslo-toa-do-chanh-oslo-2

DSC_0521

Oslo: Bảo Tàng Viện Tàu Viking
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2013/08/06/oslo-bao-tang-vien-tau-viking

DSC_0074

Oslo: Bảo Tàng Lịch Sử Văn Hóa Na Uy
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2013/08/07/oslo-bao-tang-lich-su-van-hoa-na-uy

DSC_0154

Oslo: Du thuyền trong Vịnh Hẹp Oslo (Oslo Fjord)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2013/08/08/oslo-du-thuyen-trong-vinh-hep-oslo-oslo-fjord

DSC_0487

Oslo: Bảo Tàng Kháng Chiến Na Uy
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2013/08/08/oslo-bao-tang-khang-chien-na-uy

DSC_0763

Oslo: Pháo Lũy Akershus
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2013/08/09/oslo-phao-luy-akershus

DSC_0774

Oslo: Quảng Trường Chợ Cũ
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2013/08/09/oslo-quang-truong-cho-cu

Oslo: Bảo Tàng Viện Munch
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2013/08/10/oslo-bao-tang-vien-munch

Oslo: Bảo Tàng Viện Fram
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2013/08/12/oslo-bao-tang-vien-fram

DSC_0612

Oslo: Bảo Tàng Viện Kon-Tiki
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2013/08/12/oslo-bao-tang-vien-kon-tiki

DSC_0675

Oslo: Lang thang đường Karl Johans
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2013/08/18/oslo-lang-thang-duong-karl-johans

DSC_0634

Oslo: Công Viên Vigeland
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2013/08/20/oslo-cong-vien-vigeland

DSC_0221

Oslo: Vườn Bách Thảo Viện Đại Học Oslo
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2013/08/21/oslo-vuon-bach-thao-vien-dai-hoc-oslo

DSC_0950

Oslo: Lang thang tìm quán ăn Việt Nam
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2013/08/22/oslo-lang-thang-tim-quan-an-viet-nam

DSC_0012

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in Na Uy, Norway and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s