Thư mục du lịch Các Tiểu Vương Quốc Á Rập Thống Nhất (UAE)

Thư mục những bài viết về “Du Lịch Thế Giới”:

Mời đọc thêm: Du lịch Các Tiểu Vương Quốc Á Rập Thống Nhất (UAE)

DSC_0944

Thăm viếng miền Viển Đông và Trung Đông
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2013/06/10/tham-vieng-mien-vien-dong-va-trung-dong

Trung Đông: Thăm viếng Dubai và Abu Dhabi
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2013/05/13/trung-dong-tham-vieng-dubai-va-abu-dhabi

DSC_0315

DSC_0473

Tiểu Vương Quốc Dubai: Hình ảnh thành phố Dubai
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2012/08/26/tieu-vuong-quoc-dubai-hinh-anh-thanh-pho-dubai

DSC_0053

DSC_0054

DSC_0567

Dubai: Hình ảnh tháp Burj Khalifa
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2013/04/25/dubai-hinh-anh-thap-burj-khalifa

DSC_0090

Dubai: Hình ảnh du thuyền trên thuyền buồm Á Rập
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2013/04/25/dubai-hinh-anh-du-thuyen-tren-thuyen-buom-a-rap

DSC_0519

Dubai: Hình ảnh Miracle Garden lớn nhất thế giới
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2013/04/26/dubai-hinh-anh-miracle-garden-lon-nhat-the-gioi

DSC_0010-001

DSC_0687

Dubai: Hình ảnh Khách sạn sang trọng nhất thế giới Burj Al-Arab
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2013/04/26/dubai-hinh-anh-khach-san-sang-trong-nhat-the-gioi-burj-al-arab

DSC_0443

DSC_0075

Dubai: Hình ảnh Trung Tâm Trượt Tuyết Ski Dubai
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2013/04/27/dubai-hinh-anh-trung-tam-truot-tuyet-ski-dubai

DSC_0486

Dubai: Hình ảnh Souk Al Bahar
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2013/04/27/dubai-hinh-anh-souk-al-bahar

DSC_0551

DSC_0544

Dubai: Hình ảnh Chợ Cũ (Old Souk)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2013/04/28/dubai-hinh-anh-cho-cu-old-souk

DSC_0623

Dubai: Hình ảnh “Downtown Dubai”
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2012/08/27/dubai-hinh-anh-quot-downtown-dubai-quot

DSC_0056

Dubai: Hình ảnh “Dubai Mall” (Trung Tâm Mua Sắm Dubai)
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/dubai-hinh-anh-trung-tam-mua-sam-dubai-mall

DSC_0085

Dubai: Hình ảnh Đài Phun Nước Dubai Fountain
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2013/04/28/dubai-hinh-anh-dai-phun-nuoc-dubai-fountain

DSC_0730

Abu Dhabi: Hình ảnh khách sạn 7 sao Emirates Palace
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2013/04/29/dubai-hinh-anh-khach-san-7-sao-emirates-palace

DSC_0386

DSC_0380

Abu Dhabi: Hình ảnh Đại Thánh Đường Hồi giáo Sheikh Zayed
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2013/04/29/abu-dhabi-hinh-anh-dai-thanh-duong-hoi-giao-sheikh-zayed

DSC_0293

Abu Dhabi: Hình ảnh Làng Di Sản UAE
http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/2013/04/30/abu-dhabi-hinh-anh-lang-di-san-uae

DSC_0397

DSC_0427

DSC_0435

About Le Thanh Hoang Dan

Born in Saigon.. Came to New York in 1975. Married with four children and eight grandchildren. Used to work on Wall Street, as a Data Administrator and Database designer for various banks , brokerage firms, and finally the Depository Trust and Clearing Corporation. Retired since 2002. Accomplishments in Viet Nam: (1) Teaching at Vỏ Trường Toản HS, Tây Ninh HS, Sađéc HS, Quốc Gia Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Sàigòn, Đaị Học Sư Phạm Cần Thơ, Cao Đài (Tây Ninh), Hòa Hảo (Long Xuyên)... (2) Writer and Publisher ( "Trẻ" publishing house). Published many books on Education and Politics such as Các Vấn đề giáo dục, Triết Lý giáo dục, Những danh tác chánh trị, Lịch sử chiến tranh lạnh... (3) MC for a national TV show "Quê hương mến yêu" (Beloved country).. Academic accomplishments in the U.S.: MBA (in Information systems), MS in Information Systems, 2 Advanced certificates (1) Corporate Finance (2) Business Economics. All these degrees were from Pace University in New York. Hobby in retirement: Family, Friends, Ballroom dancing and Travel... Ra đi năm 1975. Cuộc đời nhiều sóng gió. Bây giờ tuổi đã già, 70 rồi. Chỉ muốn vui hưởng tuổi già với gia đình, bạn hữu, du lịch và khiêu vũ..
This entry was posted in Các Tiểu Vương Quốc Á Rập Thống Nhất, UAE and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s